KALIBRÁCIE ZVÁRACÍCH ZDROJOV

4 hodnotenia
 
 
Dostupnosť Skladom
Kód tovaru 1783
Kategória SERVIS
 
KALIBRÁCIA

/ Pri kalibrácii sa prúdový zdroj zaťažuje dynamickým odporom.M-70161
Pri tomto sa navzájom porovnáva a zaprotokoluje
požadovaná a skutočná hodnota zváracieho prúdu a napätia
i rýchlosť podávania drôtu, ak je toto podávanie prítomné.
Rozsah
Na zariadeniach sa kalibrujú zo strany Fronius:
/ ampérmeter (zvárací prúd)
/ voltmeter (zváracie napätie)
/ posuv drôtu (m/min)


Výhody
Výhody pravidelnej kalibrácie:
/ reprodukovateľné výsledky zvárania
/ prenášateľné parametre na iné zariadenia
/ konštantná kvalita/dodržanie kvalitatívnych požiadaviek medzinárodných noriem
 
Výhody kalibrácie prostredníctvom Fronius:
/ špeciálne vyškolení servisní technici
/ kalibrácia a opravy priamo u zákazníka
/ preventívna údržba
/ najmodernejšie a výkonné vybavenie
/ dlhoročné skúsenosti
/ kompetentní partneri
/ vypracovanie kalibračného listu a skúšobného protokolu
/ pripomenutie kalibrácie po 12 mesiacoch


Smernice
/ Kalibrácia je vyžadovaná normami EN ISO 3834-2 a EN ISO 9001/9002, pričom sa odporúča ročná kalibrácia.
 
 
 
 
 
 
 

Periodické prehliadky a kalibrácie

Prednosti pravidelných bezpečnostných prehliadok, prípadne údržby zváracích zdrojov sú celkom jednoznačné

Periodické prehliadky zabraňujú vzniku:
- osobných škôd
- vecných škôd
- výpadkov vo výrobe, prípadne prestojov
- právnych následkov v prípade úrazu

Dosť dôvodov na to aby ste vložili kontrolu prevádzkovej bezpečnosti do kompetentných rúk. Iba odborne
prevedená kontrola Vás zbaví, ako prevádzkovateľa zváracieho zariadenia, právnych rizík. Za pravidelné kontroly
zodpovedá prevádzkovateľ, takže Váš podnik a špeciálne jeho vedúci pracovníci. Neznalosť zákona pred trestom
neospravedlňuje.

Prevádzkovateľ je povinný urobiť bezpečnostnú prehliadku prostredníctvom
odborníka - elektrotechnika po prevedení každej zmeny, po prestavbe alebo
vstavbe, po údržbe alebo minímálne každných 12 mesiacov.

Firma TECHNOZVAR s.r.o. je autorizovaným servisom zváracej techniky Fronius.
Periodické prehliadky a kalibrácie vykonáva tím elektro inžinierov s 15 ročným skúsenosťami v oblasti
zvárania a odobornými prehliadkami, za účasti európskeho zváracieho technológa.
Prehliadky vykonávame podľa normy STN EN 60974-4.

Sled skúšok - periodická prehliadka:
a) Vizuálna prehliadka - horák/držiak elektródy, zváracia svorka spätného prúdu
- napájacia sieť
- zvárací obvod
- kryt
- ovládacie prvky a indikátory
- všeobecné podmienky

b) Elektrická skúška - napätie naprázdno
- izolačný odpor
- odpor ochranného vodiča

c) Funkčná skúška - funkcia
- spínací prístroj napájacieho obvodu
- prístroj na zníženie napätia
- magnetický plynový ventil
- signálne a riadiace svetelné zdroje
- chladiaceho okruhu

d) Vyhotovenie protokolu
Sled skúšok - kalibrácia:
- napojenie na kalibračný vozík - 3 x merania zvar. prúdu / 3 x merania zvar. napätia
- 3 x meranie otáčok podávania drôtu
- vstup do menu zváračky a doladenia hodnôt podľa kalibračného vozíka
- vyhotovenie protokolu